Mamy duże doświadczenie w zakresie redakcji wydawniczej tekstów, składu publikacji, ich łamania i przygotowaniu do druku.
Posiadamy oprogramowanie Adobe i profesjonalny sprzęt komputerowy.
Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami, tłumaczami, korektorami, grafikami.
Świadczymy profesjonalne kompleksowe usługi wydawnicze:
— redakcja językowa tekstu łatwego;
— redakcja językowa tekstu trudnego;
— redakcja naukowa i specjalistyczna;
— korekta redakcyjna;
— skład i łamanie tekstu literackiego, naukowego i akademickiego, również w językach obcych i szczególnie trudnego;
— skład czasopism;
— projektowanie layoutu, okładki i kart tytułowych książki;
— skanowanie i obróbka ilustracji i materiałów graficznych;
— opracowanie materiałów fotograficznych i multimedialnych;
— sporządzanie indeksów: spisy osób, spisy nazw geograficznych, spisy rzeczowe;
— transkrypcja tekstu drukowanego, odręcznego, z nagrań audio;
— techniczne i literackie tłumaczenie tekstów;
— przygotowanie, opracowanie i wydanie publikacji w formie elektronicznej;
— przygotowywanie publikacji do druku.
Poniżej prezentowane są niektóre przykłady wykonanych przez nas prac, dotyczących składu, łamania i przygotowania do druku:

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu książek elektronicznych oraz publikacji interaktywnych.
Poniżej prezentowane są niektóre przykłady wykonanych przez nas prac:

Książka elektroniczna (e-book) – wersja elektroniczna książki klasycznej.

Publikacja interaktywna (Adobe Folio) – wersja elektroniczna publikacji (najczęściej są to czasopisma), zawierająca elementy multimedialne (audio, wideo) oraz interaktywne (hiperłącze i przyciski, pokaz slajdów, sekwencje obrazów, panoramy, zawartość WWW, ramki przewijalne).

Współpracujemy ze starannie wybranymi polskimi i zagranicznymi drukarniami różnej wielkości i o różnych profilach działalności,
pozwala nam to na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania dla każdego projektu